Történetek a kultisták vihara idejéből

Szeretnénk bemutatni nektek a Cultistormhoz készült novellák szinopszisait. Ezek a történetek a Cultistorm karaktereinek, helyszíneinek, eseményeinek hátterét rajzolják meg, közvetlenül nincs hatásuk a játékra. Számunkra ez az irodalmi dimenzió tisztelgés Lovecraft életműve előtt, és inkább egy olyan bónuszként tekintünk a könyvre, amellyel szeretnénk megajándékozni mindenkit, akit érdekel a társasjátékunk. Reméljük kikapcsolódásként, tematikus ráhangolódásként örömmel fogadjátok szerzőink novelláit.

A novellás kötet keménytáblás könyvként kerül a Collector csomagba, de mivel a kampányban önálló add-on-ként is elérhető, azok is megvehetik, akiket csak az irodalmi része érdekel a projektnek, vagy akár szívesen megajándékoznák vele Lovecraft-rajongó barátaikat.

Íme a rövid szinopszisok (nem a teljesség igényével)

Tintafoltok
Balogh József

A Rorschach-tesztek rettenetesebb titkokat rejtenek a vizsgált alanyok legsötétebb gondolatainál is. Mr. Matchinski, a Chicago Tribune újságírója a testvérétől kapott különös levél után haladéktalanul Arkhamba utazik, az álmos és nyomasztó városba, ahol az idő nem csupán megtorpant, de sokkal inkább visszafelé haladt. Megtudja, hogy fivérét annak  a kórháznak az elmeosztályán ápolják, ahol addig maga is orvosként dolgozott. James szörnyű dolgokat művelt saját magával, melyekre senki nem talált magyarázatot. Miközben Mr. Matchinski próbálja felgöngyölíteni az elmúlt hetek történéseit, rá kell ébrednie, hogy azok a bizonyos Rorschach-tesztek, melyeket a testvére oly nagy gonddal tanulmányozott, nem csupán a páciensek pszichológiai állapotába segítenek bepillantást nyerni, hanem valami egészen más helyre is kaput nyitnak.

Mr. Matchinski nyomozóként tér vissza a játékba, a novella pedig a játékhoz készült egyik kiegészítő modul háttereként is szolgál.

Beavatás
Bella Katalin

Alice Townsend megmagyarázhatatlan körülmények között megszökött az Arkham Sanitarium-ból 1922. december 11 –én, az éjszakai órákban. A Salemben élő, tanítóként dolgozó nőről kevés értesülés áll rendelkezésre, csupán annyit tudunk, hogy sovány testalkatú, élénkvörös hajú, és megbomlott elméje miatt kezelték az intézet falai között. Éppen ezek a fizikai és szellemi tulajdonságok teszik elképzelhetetlenné, hogy szökését egyedül vitte véghez, ezért ismeretlen társakra gyanakszik a rendőrség, akik veszélyesek lehetnek. A legnagyobb borzalomról azonban egyetlen helyi lapban sem számoltak be, megelőzve ezzel a nem kívánt pánik kitörését. Az éjszaka történt kegyetlen mészárlás nyomaival csak az intézet munkatársai és a kiérkező nyomozók szembesültek, csak ők láthatták a meggyilkolt ápolók és orvosok leírhatatlan, összekaszabolt holttestét. Az elmegyógyintézet rácsos kapuját hatalmas erővel törték be, az Alice Towsend első emeleti szobájába vezető folyosót pedig a lemészárolt dolgozók tetemei szegélyezték, testükön a legkülönfélébb vágások és szúrások nyomaival, arcuk földöntúli iszonyatba torzulva. Vérük vörösre festette a hideg kőpadlót és a lépcsőfokokat, amiben csak egyetlen, kisméretű női láb nyomait találták meg, végig egészen a kapuig. Alice Townsend esete azért volt felettébb meghökkentő, mert a végzetesnek bizonyuló arkhami látogatása előtt a legcsekélyebb jelét sem mutatta annak, hogy hajlamos lenne az őrületre. Lelki alkatára nem voltak jellemzőek a hirtelen kitörések és a hisztérikus megnyilvánulások, akik ismerték nyugodt, csendes teremtésnek tartották.

Alice Townsend története a Kultisták vihara című kampány kiegészítőben fog megjelenni, ahol a játékosoknak lehetőségük lesz megállítani az őt magába szívó iszonyat tombolását.

Blackwood
Bitpropper

Arthur Lockhard Blackwood bácsikája halála miatt érkezett Salembe, az ősi boszorkánykultuszok örökségével megátkozott szülővárosába. James T. Blackwood önkezével vetett véget az életének, s minden bizonnyal azok a kimondhatatlan titkok kergették az öngyilkosságba, amelyekkel misztikus utazásai során találkozott, s amelyek e babonáktól átitatott vidéken is rátaláltak. Talán a jemeni ásatás során talált ismeretlen eredetű relikvia, talán a salemi éjszakában gyülekező rongyos alakok sötét hatalma volt, amely megidézte azon a viharos éjszakán Shub-Niggurathot, vagy csak valami őrült rémálom tűnt ennyire kézzelfoghatóan valóságosnak, de mikor a határok végképp elmosódtak az álmok és a tapasztalatok között, a halott nagybácsi csoszogó lépteinek hangja is utolérte a Blackwood-ház fogságába esett Arthurt.

Shub-Niggurath a salemi boszorkánykultusz kultistái által megidézett Mérhetetlen Vén, a történet a vele való találkozás következményeibe enged bepillantást a játékosok számára.

A kettétört amulett
Bojtor Iván

A gyerekkori rémálmok valósággá válnak, miután egy unalmasnak induló egyetemi előadás nem várt eseményekbe torkollik. A két barátot ideig-óráig meg tudta óvni a kettétört amulett, azonban az ellen, ami a mélyben ébredezik, a széttört darabok már nem védenek meg. Kingsport múltja megelevenedik, a titkok sorra lelepleződnek, és ami megmarad, aminek te magad is a részese vagy születésedtől fogva, az lassan de biztosan elemészti a lelkedet.

A novella az amulettek történetéről és hatalmáról szól, segít megértenünk a “fegyvert”, amivel felvehetjük a harcot a kultisták ellen.

Tükörkép
Czinkóczi Krisztina

Egy szimbólumkutató a geometria tudományának segítségével próbál rájönni a kultisták feltűnése óta elterjedt sötét szimbólumok titkára, eleinte még csak szakmai ambíciójától fűtve. Publicisztikájára felfigyel a nyomozó hatóság, és a segítségét kéri az ismeretlen szekták és megmagyarázhatatlan jelenségek utáni kutatásban. Segédjét maga mellé veszi, és nyomozókkal körbevéve indul a rettenetes helyszínek megismerésére, s közben a szimbólumok magukból kifordult alakzatai egyre inkább kifordítják őt magát is önmagából. Először Innsmouth szürke városának egy természetellenesnek tűnő gombás fertőzéssel elárasztott házában próbálja működésbe hozni a titokzatos amulettet, de ott még nem jár sikerrel. Arkhamtól nem messze azonban leszállt valamiféle Névtelen Köd, amely megváltoztatta a természet törvényeit, és kinyilatkoztatta magát az ismeretlen rettenet. Volt, aki örökre eltűnt. Volt, aki megőrült, s mind a mai napig Arkham elmegyógyintézetébe zárva motyogja rémálmait. És volt, akinek, aki a magából kifordult életéből végleg eltűnt a remény. A titkok pedig titkok maradtak, mert bizonyos dolgokat jobb nem bolygatni.

Krisztina novellájában megismerhetjük a játék egyik nyomozóját, megjelenik az egyik Mérhetetlen Vén, és további részleteket sejthetünk meg a kultisták elleni harcban használt titokzatos szimbólumok emberfeletti hatalmáról.

A téboly napjai
Fedina Lídia

Robert S. Kleiman volt, aki megnyitotta a kaput a régvolt és távoli világok elmét bomlasztóan vonzó és kínzó dimenziói felé, elhozva ezzel Arkham vidékére a kultisták viharát, és megírta a maga gyötrő visszaemlékezéseit, mielőtt átlépett volna ama végtelenbe nyíló ablakon, hogy belevesszen az ismeretlenbe és megmagyarázhatatlanba. Ez a történet szintén az ő története, azonban egy másik nézőponton keresztül: Mrs. Emma Howkins, az idős házvezetőnő elmondásában, aki a férjét ugyanilyen leírhatatlan események hatására veszítette el még fiatal korában, és aki nem bírt ellenállni a kísértésnek, hogy ő maga is átlépjen a hajdani bérlője szobájában megnyílt kapun át oda, ami végérvényesen megváltoztatja a végtelennel kacérkodó porszemnyi emberi sorsát.

Linnea sebe
Galina Polevyk

Linnea Arc fiatal néprajztudós egy ősi boszorkánykultusz nyomába ered, hogy tudományos értékezésében fossza meg a múltat misztikus árnyaitól. A szemtanúk beszámolói a 17. századtól napjainkig mindig ugyanannak a fekete köpenyes alaknak a megjelenését említik, aki tízévente újra és újra rászabadítja Salem egész környékére a rettegést. Persze ezek a történetek csak az itteni babonás népek tudatlan fantazmagóriái. Azonban ahogy Linneát ellenállhatatlanul hívogatják Gallows Hill hangjai, gyerekkori sebe elviselhetetlenül kezdi égetni a karját, a marhák megmagyarázhatatlan módon kezdenek hullani a környező farmokon, Salem lakói pedig tudják: ismét eljött az, akinek a kalapjában ott az ezüst tű…

A történet a játék egyik iszonyat kártyájához kapcsolódik, amely ha aktiválódik, a fájdalom és az őrület elviselhetetlen fokozódását szabadítja a nyomozókra.

A kingsporti kapu
Körtvélyes Ákos

Kingsportban áll egy ősi, elhagyott templom. A templomból nyílik egy még ősibb, titokzatos barlang. A barlang elvezet a kapuhoz, ami egy másik világra nyílik. A kapu az életére tör. A halszagúak és pikkelyes bőrűek az életére törnek. A kapu gyönyörű. A kapu hívogat. A kapu elemészt. A kapun túl lévőt szolgálni kell. A kapun átlépő megállíthatatlan. Az egyik át akar lépni rajta, az élete árán is. A másik be akarja zárni, akár az élete árán is. És mindkettő kifizeti az árat.

A játékosoknak be kell zárniuk a Kingsportban megnyíló dimenziókaput, ha meg akarják akadályozni, hogy a világunkat elnyelje az iszonyat. Ez a történet egy olyan hősről szól, aki szintén megpróbálta megtenni ezt, de akinek nem sikerült.

A szimbólum
Mikházi Bence

A néhai John Pearlson és hű társa, Stephen Dawson harminc éven keresztül voltak a New-Englandi rendőrség kötelékének tagjai – ám egyikük mára már nincs az élők sorában, másikuk pedig soha többé nem lesz az az ember, aki régen volt. A külvárosi gettóban talált különös csempemozaik örökre megpecsételte a két rendőr sorsát, s hiába is tiltják el őket a további nyomozástól, nem nyugodhatnak, míg végére nem járnak a mozaik titkának. Egy ismeretlen szekta tagjait követve jutnak el a kingsporti erdő mélyén rejtőzködő különös tóhoz, de amivel ott találkoznak, azon már nem képesek felülkerekedni.

Stephen Dawson a játék egyik nyomozója, ez a történet az ő története.

Dunwich gyermekei
Réz Andor

Évek teltek el az 1928-as hírhedt dunwichi borzalom óta, amikor a Miskatonic Egyetem földrajz professzora a városba érkezik, hogy válaszokat találjon a lelkét és tudományos kíváncsiságát gyötrő félelmes kérdésekre. Kutatása azonban nem várt eredményre vezet: rájön, hogy három év alatt Dunwich teljes lakossága kicserélődött. Az alapító családok leszármazottjai kivétel nélkül elköltöztek a városból, vagy tisztázatlan körülmények hatására életüket vesztették, s ki tudja honnan, új lakók népesítették be az elhagyott házakat és utcákat. Az iszonyat előkúszik a falak közül, a rémület átjár és magába temet, Dunvich gyermekei magukból kifordulva vonaglanak a végtelen csillagtengereket megnyitó extázisukban, mígnem eljön a megvilágosodás és az újjászületés.

Dunwich gyermekei a Cultistorm alapjátékához tartozó speciális kultista kaszt, amellyel a játékosoknak előbb-utóbb szembe kell nézniük.

Jelek
Sill Katalin

Jane Carternek, az Ügynökség fiatal és elszánt nyomozónőjének ez volt az utolsó küldetése. Azóta leszerelt, nevet változtatott, új életet kezdett. Bár hozzá volt szokva a megmagyarázhatatlanhoz és az iszonyathoz, nem tudta feldolgozni, amikor mindezek vele történtek meg. A Miskatonic Egyetem könyvtárában kutatva egy furcsa társra lelt, aki eleinte segítőkészen mutatta az irányt neki az emésztő titkok megismerése felé, de amikor Jane testén elkezdtek megjelenni a megmagyarázhatatlan jelek, a férfi nyomtalanul eltűnt, s helyette csak a kínzó rosszullétek és a rémálmokkal szegélyezett kiüresedő napok maradtak. És egy különös jegyzet, amely a Könyvtár egyik ősi kötetének lapjai közül hullt szó szerint az ölébe, s amely egy ismeretlen eredetű tárgy megalkotásának útmutatója volt. A leírásban ráadásul visszaköszöntek a testén megjelenő megmagyarázhatatlan szimbólumok is. S miközben társai egy furcsa kultusz  tagjait próbálták kézre keríteni, az Ügynökség mániákus tudósai elkészítették és működésbe hozták a jegyzeteken leírt embertelen szerkezetet, ahogy a kapitány vállát vonogatva bevallotta: a jó ügy érdekében. Jane azonban ezt már nem tudta elviselni, mert vannak eszközök, amelyeket semmilyen nemes cél nem szentesíthet.

Jane Carter az ügynökség egyik nyomozója a játékban. A történet az ő utolsó küldetésének mementója.

Tony Russo
Sólyom Tamás

Tony Russo rendőr hadnagy eltűnt testvére keresésére indul, aki az Innsmouthban történet megmagyarázhatatlan események felgöngyölítésén dolgozott, szintén nyomozóként. Úgy tűnt, a fiatalabb testvér nagy bajba kerülhetett, mert a vádak szerint különösen veszélyes bűnözők megszöktetésében segédkezett az eltűnése előtt. Az innsmouthi alvilág vezetőjét azonban nem csak Tony és a rendőrség, de egy ismeretlen kultusz tagjai is keresik. Az események kiindulópontja az emberi kapzsiság, a végkifejlete az örök élet ígérete, a kettő között pedig halszagot árasztó, uszonyos és pikkelyes embertorzók kísérik a szörnyű felismeréshez vezető események láncolatát.

Tony Russo a játékban szereplő egyik nyomozó – ez az ő története.

Bobby Morten rejtélyes ügyfele
Szabó Zoltán

Bobby Morten vérbeli kalandor volt, aki nem ijedt meg a saját árnyékától, és kedvesével hosszú ideig éltek szélhámosságból, csalásból és szeszcsempészésből. Aztán egy nap elhagyta a szerencséjük, és menekülniük kellett, maguk mögött hagyni mindent a régi életükből – így találtak új otthonra a massachusettsi Arkham városában. Az új élet eleinte még reményteli volt a fiatal pár számára, de a kalandokhoz szokott lélek nem bírja a szürke kisember egyhangú létfenntartását, és csakhamar maga alá temette a jövőt az alkohol és a kilátástalanság fásultsága. Bobby már csak árnyéka maradt régi önmagának – míg egy nap találkozott valakivel, és valamiféle titokzatos megbízást kapott tőle. A változás döbbenetes volt: egyetlen szempillantás alatt kijózanította az alkoholból, megszállottá és munkamániássá tette, azonban azt, amin oly fáradhatatlanul dolgozott éjszakánként, legféltettebb titkaként őrizte. Ahogy teltek a napok és hetek, Bobby Morten személyisége teljesen kifordult önmagából, olyannyira, hogy aki lángoló szerelemmel szerette őt, már semmit nem talált benne régvolt kedveséből.

Ez a novella Serena Higgins háttértörténete, akit élete szerelmének elvesztése során döbbent rá az emberi létezésen túlmutató rettenet létezésére. Az ismeretlen szekta fogságából az Ügynökség tagjai szabadították ki több hónapnyi raboskodás után, ő pedig csatlakozott a nyomozókhoz, nem adva fel a reményt, hogy az őrület kultuszainak felszámolása közben talán az ő Bobby-jára is rátalálhat újra.

A következő témánk az egyszemélyes kiegészítő lesz – holnap találkozunk!